Krabben Orthopedie

Producten

Gebruik en onderhoud

Uw schoenen zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en hebben een goede kwaliteit. De gebruikstermijn van Uw schoenen is vastgesteld op minimaal 15 maanden (voor iemand onder de 16 jaar op 9 maanden). Een wisselpaar wordt – indien noodzakelijk – één keer per drie jaar verstrekt.

Om gedurende deze tijd Uw schoenen in een goede conditie te houden, is het noodzakelijk om deze voor U zo belangrijke hulpmiddelen optimaal te onderhouden.

Hieronder vindt U een aantal belangrijke aanwijzingen!

Bovenstaande regels zijn voor U van groot belang, omdat wanneer ten gevolge van slijtage de schoenen eerder dan de gestelde termijn moeten worden vervangen en de slijtage het gevolg is van geen of slecht onderhoud, de kosten voor een nieuw paar schoenen niet voor rekening van Uw verzekeraar komen.

Wij zijn door Uw verzekeraar met zorg geselecteerd en een erkend orthopedisch schoentechnisch bedrijf, we zullen U met raad en daad ter zijde staan.

Gebruik en onderhoud

Na aflevering van Uw nieuwe (semi-) orthopedische schoenen heeft U recht op nabehandeling. Tijdens deze nabehandeling zal de orthopedisch schoentechnicus kijken of er nog dingen verandert dienen te worden aan Uw schoenen.
Een afspraak kan gemaakt worden op Uw initiatief.
Herstellen van slijtage valt niet onder de nazorg.

Indien U volgens normaal gebruik met Uw schoenen bent omgegaan, heeft U recht op garantie. Vanuit de erkenningsregeling voor Orthopedische Schoenmakerijen wordt gesteld, dat er drie maanden garantie gegeven wordt op de pasvorm en zes maanden op materiaal. Deze termijnen worden ook door ons gehanteerd. Garantie geldt niet als er anatomische wijzigingen zijn opgetreden aan Uw voeten. Slijtage van bijvoorbeeld zolen en hakken valt niet onder de garantie

Sekslekker.com